Join Server Discord Nhận Thông Báo Và Ưu Đãi https://discord.gg/nSWUWSDJ9Z
Đăng ký Đăng nhập

Điều kiện lên cấp bậc gạch thẻ ĐẠI LÍ

2022-06-20 14:45:31
300

Tạo web con Tại đây !
CÁCH 2:-Truy cập ( click vào đây ) rồi sao chép link. Đi giới thiệu web NamCard.Net bằng cái link đó.
-Càng nhiều lượt truy cập thì sẽ dễ lên ĐẠI LÍ. Và có trên 10 người đã gạch do bạn giới thiệu qua link đó

CÁCH 3: Ngày gạch được 2m/ hoặc 1 tuần gạch được 12m ibox FANPAGE để lên được đại lí nhé ( ngày sau hoặc tuần sau không để chỉ tiêu thì sẽ bị hạ nhé )

*CHÚ Ý: Không tự mình đăng nhập qua link ref của mình phát hiện sẽ bị xử lí có thể khóa tài khoản vĩnh viễn